HUISSTIJL - design en drukwerk

Huisstijlontwikkeling door Meulengraaf reclameproductie
    •    Inventarisatie
    •    Begroting
    •    Survey
    •    Ontwerpfase
    •    Productie
    •    Montage
    •    Facturering
    •    Archivering
    •    Evaluatie

Inventarisatie en begroting
Een huisstijl heeft meer om handen dan enkel het logo op een briefpapiertje en alles moet  uiteindelijk diezelfde uitstraling hebben. Daarom gaan wij bij een huisstijlproject altijd van start met een inventarisatie. Tijdens de inventarisatiefase wordt, in samenspraak met uw eigen huisstijldesigner, gekeken naar het beeld dat uw organisatie uit wil straten en welke onderdelen in de huisstijlverandering mee moeten worden genomen. Op basis van de inventarisatie wordt door ons bureau uiteindelijk een voorstel (inclusief planning en begroting) bij u neergelegd, waarin alle essentiële overwegingen voor een huisstijlwijzing zijn meegenomen.

Survey
Na uw akkoord op het voorstel, gaan we direct voor u aan de slag. Allereerst brengen we een bezoek aan uw filialen c.q. vestigingen. Ter plaatse worden van alle aanwezige items opnames gemaakt en eventuele specifieke, aanvullende wensen per kantoor besproken.  Het resultaat is een kompleet pakket aan informatie over alle aanwezige huisstijl-elementen en een advies voor de juiste uitvoering van de nieuwe huisstijl.

Ontwerpfase
Tijdens het voorwerk heeft de studio van Meulengraaf reclameproductie al de nodige voorbereidingen getroffen. De items van de nieuwe huisstijl zijn met het juiste logo, lettertype en in de juiste kleur in de computer opgemaakt en de foto-opnames van de locatiebezoeken zijn in het programma ingevoerd. Het ontwerp van de nieuwe huisstijl kan direct worden ingevoerd in de foto-opname van bijvoorbeeld het betreffende pand. Op deze manier kunnen wij, en later ook u, direct zien of een ontwerp aan alle wensen en eisen voldoet.

Presentatie
De studio van Meulengraaf reclameproductie is erop gericht een perfecte presentatie af te geven. Daarom wordt de nieuwe huisstijl aan u gepresenteerd op waarheidsgetrouwe kleurenprints. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een videopresentatie te maken van uw nieuwe huisstijl. We werken nu al enige tijd met deze manier van presenteren en de ervaring leert ons dat deze manier van presenteren een zeer concrete manier is om een totale huisstijl in kaart te  brengen.

Bemiddeling bij vergunningaanvrage
In het geval dat er nog geen vergunning is voor een aan te brengen reclameobject, dient deze op de juiste manier en bij de juiste instanties aangevraagd te worden. Zowel de presentatie aan de verschillende afdelingen binnen de gemeente, als ook de vergunningaanvrage kan Meulengraaf reclameproductie voor u verzorgen.

Productie en montage
Is de ontwikkelde huisstijl door alle betrokkenen goedgekeurd? Dan kan tot productie worden overgegaan. Ook dit gebeurt bij Meulengraaf reclameproductie grotendeels in eigen huis. De montage wordt voor u uitgevoerd door een service-team van ons bureau. Prioriteit is dat dit snel en efficiënt gebeurt, zodat u, uw medewerkers en uw klanten er zo min mogelijk last van hoeven te ondervinden. Ons service-team krijgt zodoende van tevoren een uitgebreide briefing over uitvoering en montage. Bovendien wordt er een routeplanning gemaakt als meerdere vestigingen dienen te worden aangepast. En naast de montage van de nieuwe items, worden de “oude” items direct door onze medewerkers voor u gedemonteerd en opgeslagen.

Facturering, archivering en evaluatie
Zit alles op zijn plaats, dan kan het project worden afgerond. De administratie en de facturering kunnen wij desgewenst per kantoor verzorgen. De belangrijke gegevens die werden verzameld in de doorlopen fases worden door Meulengraaf reclameproductie overzichtelijk gearchiveerd. Zodat we, mocht er in de toekomst een aanpassing of vernieuwing komen, snel voor een oplossing kunnen zorgen.